MOERDIJK BRUIST

Eerlijke kansen voor iedereen, goed werk bij bloeiende bedrijven, uitstekend onderwijs, een veilige, schone woonomgeving, prettig wonen in alle kernen, gevarieerd verenigingsleven, mondige burgers, sociaal bestuur.
Dat zijn onze ambities voor Moerdijk.
Want wij willen dat Moerdijk bruist!


PvdA stelt vragen over geluidsoverlast en fijnstof van A4/A29

door Bisar Çiçek op 14 maart 2017
Foto SUMPLUS foto

Door PvdA raadslid  Bisar Çiçek zijn op 14 maart vragen gesteld over de geluidsoverlast en fijnstof  van de A4/A29 ter hoogte van onder andere Willemstad, Helwijk en de dijken daaromheen. Dit naar aanleiding van een petitie die is opgesteld door inwoners uit dit gebied. De belangrijkste vragen zijn of het College bereidt is om onderzoek te

lees verder »

Alles over verkiezingen in gewone taal

2 maart 2017

Donderdag 3 maart om 11.00 uur verkiezingskrant in Taalpunt, bibliotheek Zevenbergen    In het Taalpunt in de bieb in Zevenbergen ligt de Verkiezingskrant. Het is een krant in begrijpelijke taal. Er staat informatie in over de komende verkiezingen, wat de Tweede Kamer is, welke partijen er zijn, hoe je kan stemmen en nog veel meer. De krant

lees verder »

Bezoek PvdA Kamerlid John Kerstens aan bedrijven Westbrabant.

door Marjolein de Wit - Greuter op 27 februari 2017

Woensdag  1 maart bezoekt het PvdA Kamerlid John Kerstens (én nr 11 op de lijst van 15 maart)  een aantal Westbrabantse bedrijven. Hij bezoekt het Havenbedrijf Moerdijk, DSV Solutions op bedrijventerrein Moerdijk, grafisch bedrijf Orbit4All te Zevenbergen, Werkgeversservicepunt in Etten-Leur en Orange Solar Power in Roosendaal. Zie in een persbericht het hele programma voor die dag.

lees verder »

Jaaroverzicht PvdA fractie 2016.

door Mieke Pistorius - van Geel op 8 januari 2017

Wat heeft de fractie van de Partij van de Arbeid in het afgelopen jaar (2016) gedaan en wat zijn de belangrijkste standpunten die zij hebben ingenomen?  In onderstaand overzicht kunt u dit lezen.  Per maand is een kort overzicht gegeven van de activiteiten en beleidskeuzes. Overzicht werkzaamheden fractie 2016: jaaroverzicht 2016 (def)

lees verder »

Toegankelijkheid NS Stations in Moerdijk beperkt voor minder validen.

door Bisar Çiçek op 8 januari 2017
Foto PvdA raadslid Bisar Çiçek

Nu de eerste  gevolgen van de nieuwe NS dienstregeling naar voren zijn gekomen, blijkt tot overmaat van ramp ook nog dat de toegankelijkheid van de NS stations in de gemeente Moerdijk (Zevenbergen en Lage Zwaluwe) sterk is afgenomen.  In de nieuwe dienstregeling stoppen op deze stations oudere type treinen, die geen uitschuifplank hebben, waardoor er niet

lees verder »

Schriftelijke vragen over kunstgrasvelden.

door Bisar Çiçek op 11 december 2016

Door het PvdA  raadslid  Bisar Çiçek zijn aan het College van B&W schriftelijke vragen gesteld over de kunstgrasvelden in de gemeente Moerdijk. Deze vragen zijn bij dit bericht gevoegd als bijlage. De schriftelijke vragen: art-37-vragen-kunstgrasvelden    

lees verder »

Algemene Beschouwingen PvdA fractie voor 2017

15 november 2016

Op donderdag 10 november 2016 hebben de diverse raadsfracties in de gemeente Moerdijk, hun visie gegeven op de gemeentebegroting voor 2017.  De bijdrage van de Partij van de Arbeid fractie aan de discussie (de zogenaamde Algemene beschouwingen) zijn als bijlage gevoegd bij dit bericht. algemene-beschouwingen-pvda-2017  

lees verder »

Succesvol bezoek Staatssecretaris Sharon Dijksma aan Moerdijk

5 november 2016

Op 25 oktober  j.l. bracht Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Infrastructuur en Milieu een bezoek aan Moerdijk. Dit naar aanleiding van een uitnodiging van o.a. PvdA Moerdijk samen met de Klankbordgroep Basisnet Spoor Moerdijk.  Hieronder kunt u via een kort filmpje (via YouTube) een indruk krijgen van dit bezoek. Mocht u hier vragen en/of opmerkingen

lees verder »

24 oktober: werkbezoek staatssecretaris Sharon Dijksma aan Moerdijk.

7 oktober 2016

PvdA Moerdijk organiseert samen met de klankbordgroep Basisnet Spoor Moerdijk op maandag 24 oktober 2016 een werkbezoek van staatssecretaris Sharon Dijksma aan de gemeente Moerdijk. De leefbaarheid en veiligheid rondom het spoor door de kernen van Roosendaal, Oudenbosch en Zevenbergen staan centraal. De 80 miljoen euro, die deze week is aangekondigd voor de Brabantroute biedt

lees verder »

Bezoek PvdA Statenfractie aan Moerdijk

door Bisar Çiçek op 16 juni 2016

Vrijdag 17 juni ontvangt de PvdA Moerdijk een afvaardiging van de Statenfractie van de PvdA Brabant.  We zullen hierbij overleggen over de plaatsing van windmolens en wat hierbij komt kijken en welke effecten het heeft. Hierbij zullen we ook een bezoek brengen aan de locatie aan de rand van Klundert waar de windmolens gepland zijn.

lees verder »