MOERDIJK BRUIST

Eerlijke kansen voor iedereen, goed werk bij bloeiende bedrijven, uitstekend onderwijs, een veilige, schone woonomgeving, prettig wonen in alle kernen, gevarieerd verenigingsleven, mondige burgers, sociaal bestuur.
Dat zijn onze ambities voor Moerdijk.
Want wij willen dat Moerdijk bruist!


Vragen van PvdA Statenfractie over overlast van spoor in o.a. Zevenbergen.

door Mieke Pistorius - van Geel op 16 november 2017

De Statenfractie van de Partij van de Arbeid in Noord Brabant heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerden Staten over de overlast door het toegenomen goederenvervoer over de spoorlijnen door West Brabant. In de gemeente Moerdijk is dat met name te horen en voelen in de kern Zevenbergen, maar het geldt

lees verder »

PvdA Moerdijk houdt inloopmiddag over armoede op 8 november 15.00 uur

4 november 2017

De economie zit in de lift maar niet iedereen profiteert daarvan. Mensen met een kleine portemonnee hebben in toenemende mate te maken met de, soms verstrekkende, gevolgen van het gebrek aan financiële middelen. Hoe de lokale politiek hierop in kan spelen horen wij graag van hen die zelf met armoede te maken hebben. Hiervoor organiseert

lees verder »

Motie over mantelzorg bij gemeentebegroting 2018

door Mieke Pistorius - van Geel op 4 november 2017

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2018 van de gemeente Moerdijk heeft de Partij van de Arbeid aandacht gevraagd voor de positie van de vele mantelzorgers in de gemeente.  In de motie wordt gevraagd om met de thuiszorgorganisaties in gesprek te gaan om na te gaan hoe deze organisaties ook de mantelzorgers kan ondersteunen.

lees verder »

persbericht PvdA Moerdijk over windmolens langs A16

1 november 2017

PERSBERICHT De afgelopen dagen heeft in het teken gestaan van de variantkeuze voor de windmolens bij de A16 en de inspraak van bewoners hierin. Opvallend is de …uitspraak van CDA-wethouder Jaap Kamp die aangeeft dat het plan niet aanvaardbaar is. Het optreden van het college in de media is niet constructief. Inwoners hebben niets aan

lees verder »

Camera’s op Lage Zwaluwe (vervolg)

31 oktober 2017

Weer gelukt! In 2015 hadden we al het initiatief genomen om camera’s bij station Lage Zwaluwe te plaatsen. De wethouder heeft dit ook gedaan, maar vergat dat er aan de Drimmelse kant ook een fietsenstalling is en heeft geen actie ondernomen om daar in overleg met de buurgemeente Drimmelen een camera te plaatsen. Wij vinden

lees verder »

Op station Lage Zwaluwe ook camera’s plaatsen bij fietsenstalling

door Bisar Çiçek op 22 oktober 2017

Een van de initiatieven in 2015 van de PvdA fractie was heet plaatsen van beveiligingscamera’s op station Lage Zwaluwe. De reden was dat hier de sociale controle door de afwezigheid van enige bebouwing ontbreekt. Inmiddels zijn deze camera’s rondom de P+R parkeerplaats langs de Westelijke Parallelweg geplaatst en in gebruik. Het blijkt dat er bij

lees verder »

Vragen over klachten bij thuishulpen.

door Mieke Pistorius - van Geel op 17 oktober 2017

In BNdeStem werd op 16 oktober bericht dat er weer een aantal klachten zijn over de thuishulp die verzorgd wordt door Thuiszorg West Brabant (TWB). Naar aanleiding van dit krantenbericht is door de PvdA fractie een brief geschreven naar het College van B&W met daarin een aantal vragen. Deze vragen gingen met name over het

lees verder »

Marjolein de Wit – Greuter: Ridder in de orde van Oranje Nassau

door Gerrit de Vos op 26 april 2017
Foto De nieuwe Ridder.

Op de vroege morgen van woensdag 26 april belde burgemeester  Jac Klijs van Moerdijk aan bij voormalig PvdA wethouder, raadslid en bestuurslid aan bij Marjolein de Wit – Greuter in Willemstad. Onder zijn arm een koffertje met daarin een Ridderorde in de orde van Oranje-Nassau. Want het heeft “Zijne Majesteit behaagd om Marjolein te benoemen

lees verder »

1 mei 2017: PvdA bijeenkomst in (en rond) Klundert.

20 april 2017

Uitnodiging viering Dag van de Arbeid in Moerdijk. Beste partijgenoten, Graag willen we u uitnodigen om samen met ons op 1 mei a.s. de Dag van de Arbeid te vieren. De jarenlange strijd van werknemers voor meer rechten is actueler dan ooit. In onze samenleving zien we in wat voor een onzekerheid ZZP’ers leven en

lees verder »

PvdA stelt vragen over geluidsoverlast en fijnstof van A4/A29

door Bisar Çiçek op 14 maart 2017
Foto SUMPLUS foto

Door PvdA raadslid  Bisar Çiçek zijn op 14 maart vragen gesteld over de geluidsoverlast en fijnstof  van de A4/A29 ter hoogte van onder andere Willemstad, Helwijk en de dijken daaromheen. Dit naar aanleiding van een petitie die is opgesteld door inwoners uit dit gebied. De belangrijkste vragen zijn of het College bereidt is om onderzoek te

lees verder »