22 november 2017, van 20:00 tot 23:00, de Borgh, Zevenbergen | de Borgh, Zevenbergen

Algemene Ledenvergadering PvdA Moerdijk

Op woensdag 22 november 2017 zullen wij als afdeling het Verkiezingsprogramma vaststellen. Een ander belangrijk agendapunt zal de vaststelling van de Kandidatenlijst zijn waarmee de afdeling de Gemeenteraadsverkiezingen in zal gaan.