8 december 2014, om 22:30, de Kristal, Zevenbergen | de Kristal, Zevenbergen

Algemene Ledenvergadering PvdA Moerdijk

Hierbij roepen wij de leden van de afdeling Moerdijk van de Partij van de Arbeid op voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering van de Partij van de Arbeid afdeling Moerdijk.

 

Op de agenda zullen een aantal huishoudelijke zaken staan, die volgens de reglementen van de Partij nog voor het eind van het jaar geregeld moeten zijn. Maar er zal uiteraard ruim voldoende tijd worden ingeruimd om actuele politieke zaken te bespreken, zowel op gemeentelijk niveau als op landelijk niveau.

 

De vergadering zal worden gehouden:

 Datum:  maandag 8 december 2014

Plaats:  de Kristal

 Kristallaan 25c

 4761 ZC Zevenbergen: 

                        Aanvang: 20.00 uur.

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag vorige Algemene Ledenvergadering.
 4. Begroting afdeling 2015
 5. Aanwijzing vertegenwoordiger Gewestelijke Vergadering 13 december 2015.
 6. Verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen maart 2015, met korte toelichting door Henk Schouwenaars.
 7. Kandidatenlijsten voor Provinciale Staten en Waterschap. Met korte toelichting door Marjolein de Wit.
 8. Terugblik Gemeenteraadsfractie over eerste halfjaar van deze zittingsperiode.
 9. Pauze.
 10. Tweede Kamerlid Henk Leenders uit Breda, geeft toelichting op landelijke politieke ontwikkelingen, met speciale aandacht voor “decentralisatie en transitie van de zorg
 11. Rondvraag
 12. Sluiting.

 

Het ligt in de bedoeling om het deel na de pauze om ca 21.00 uur te laten beginnen. Na afloop is er uiteraard nog gelegenheid om informeel met elkaar te praten over de besproken onderwerpen.

Wij rekenen op uw komst.

 

 

Bijlagen:

20141124 Gemotiveerde kandidatenlijst PS2015 20141124

PS concept verkiezingsprogramma 2015-2019

Concept kandidatenlijst Brabantse Delta WS2015

Verkiezingsprogramma voor de Brabantse waterschappen 2015 – definitief – 141111