24 maart 2014, om 22:30, Gemeentehuis, Zevenbergen | Gemeentehuis, Zevenbergen

Fractievergadering

In deze fractievergadering zullen de gevolgen van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart worden besproken. Daarnaast zal de inbreng in de Coalitieonderhandelingen op hoofdlijnen worden besproken en vastgesteld.