12 augustus 2013, Gemeentehuis Zevenbergen (Pastoor van Kessellaan) | Gemeentehuis Zevenbergen (Pastoor van Kessellaan)

Openbare fractievergadering.

Na het zomerreces is dit weer de eerste fractievergadering van de PvdA fractie.  Op de agenda de raadsstukken voor de Gemeenteraadsvergadering van 15 augustus 2013.