22 juni 2013, Provinciehuis, den Bosch | Provinciehuis, den Bosch

Partij van de Arbeid, Brabantdag