7 oktober 2016

24 oktober: werkbezoek staatssecretaris Sharon Dijksma aan Moerdijk.

PvdA Moerdijk organiseert samen met de klankbordgroep Basisnet Spoor Moerdijk op maandag 24 oktober 2016 een werkbezoek van staatssecretaris Sharon Dijksma aan de gemeente Moerdijk. De leefbaarheid en veiligheid rondom het spoor door de kernen van Roosendaal, Oudenbosch en Zevenbergen staan centraal. De 80 miljoen euro, die deze week is aangekondigd voor de Brabantroute biedt voor dit stuk spoor geen oplossing. Sterker nog als de Brabantroute wordt ontzien, zullen er meer ketelwagons door de kernen van Roosendaal, Oudenbosch en Zevenbergen rijden.

Het programma

11.00 uur: vertrek bus vanaf gemeentehuis in Zevenbergen naar ATM op industrieterrein Moerdijk

11.30 uur: ontvangst door PvdA fractie  en bestuur van Moerdijk bij het bedrijf ATM op het haven en – industrieterrein Moerdijk. ATM is een bedrijf dat afval verwerkt tot grondstof en zo een stevige bijdrage levert aan de circulaire economie. ATM heeft zijn veiligheidscultuur verbeterd, evenals de communicatie met de buurt. Aad van Marrewijk (algemeen directeur), Teus Brand (directeur operations), Oskar van de Berg (manager compliance en Sanne Wagemakers (pr) verzorgen de ontvangst, waarbij we met de bus het bedrijf gaan zien.

12.10 uur: We rijden met de  bus naar de Ankerkuil in het dorp Moerdijk. Een optie was dat dorp Moerdijk als gevolg van rapport Nijpels zou moeten verdwijnen. Dat Is gelukkig niet gebeurd en er wordt flink geïnvesteerd in de woonomgeving. Een nieuw buurthuis (de Ankerkuil) is gebouwd en er is een Moerdijkregeling gemaakt om mensen die wegwillen een garantie te bieden voor hun woning.

12.15 uur: In de Ankerkuil geven  Jos Schalk en Jeroen de Visser een korte presentatie over enkele ontwikkelingen die, mede naar aanleiding van het vaststellen van de Havenstrategie 2030, binnen het dorp Moerdijk spelen:

  • Ontstaan en werking Moerdijkregeling
  • Ontwikkeling v.w.b. het realiseren van een dorpshart op de locatie van de huidige RK kerk
  • Ligging en gebruik spoorlijn langs het dorp van én naar het Industrie en havenschap

Tijdens de presentatie eten we een broodje.

Bezoekers aan de Ankerkuil krijgen gelegenheid om in gesprek te zijn met de staatssecretaris. Ook zal op  het scherm het promotie filmpje over het dorp Moerdijk draaien wat op de website en onze Facebook pagina www.komwonenindorpmoerdijk.nl staat.

12.50 uur: vertrek met bus naar Zevenbergen, het station.

13.00 uur: We maken een wandeling van het station naar het centrum van Zevenbergen en bezoeken de familie Nelemans-Broere. Zij wonen direct aan de spoorlijn en zijn enkele jaren in gesprek met de overheid over de verkoop van hun woning.

13.30 uur: Ontvangst in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis van Moerdijk in Zevenbergen met burgemeester Jac Klijs van Moerdijk, een vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio, de GGD  en Riet Gerla van de klankbordgroep. Ook Christophe van der Maat van de provincie is benaderd om deel te nemen aan het rondetafelgesprek.

13.40 uur: Het rondetafelgesprek over leefbaarheid en veiligheid rondom basisnet spoor

De huidige spoorlijn die door de kernen van Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal gaat nog  intensiever gebruikt voor (gevaarlijk) goederenvervoer.

Deelnemers aan het gesprek zijn:

  • burgemeester Jac Klijs, namens de stuurgroep Basisnet Spoor, over de gevolgen/consequenties op korte en lange termijn,
  • een vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio Midden – en WestBrabant over de veiligheid op het spoor.  27 partijen zijn actief op het spoor, hoe beperk je dan de veiligheidsrisico’s?
  • Riet Gerla, namens de bewoners langs het spoor,
  • GGD over de gezondheidseffecten van trilling en geluid,
  • Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu.

Gespreksleider is Arjen van Drunen van PvdA Brabant, tevens presentator van Spraakwater. De aanwezigen in de zaal krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan de discussie.

15.00 uur:  Presentatie van Veiligheidsdashboard, ontwikkeld door gemeente Moerdijk en Veiligheidsregio voor inwoners.

15.15 uur: Slotwoord door de staatssecretari

15.30 uur: Vertrek staatssecretaris.

Na afloop staat er in de hal een drankje voor u klaar.

Voor nadere informatie:

Mieke Pistorius & Bisar Ciçek

PvdA Moerdijk

06-42435335 en 06-14533842