Motie over mantelzorg van PvdA bij begrotingsbehandeling 2018

Door Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel op 4 november 2017

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2018 van de gemeente Moerdijk heeft de Partij van de Arbeid aandacht gevraagd voor de positie van de vele mantelzorgers in de gemeente.  In de motie wordt gevraagd om met de thuiszorgorganisaties in gesprek te gaan om na te gaan hoe deze organisaties ook de mantelzorgers kan ondersteunen. De motie is aangenomen omdat er binnenkort een raadsbijeenkomst gehouden zal worden waarbij de mantelzorg centraal zal staan.

Bij de behandeling van de begroting van de gemeente voor 2018 heeft de fractie aangegeven dat zij een aantal zaken belangrijk vindt, die de komende periode zeker aan de orde moeten komen.  Dit zowel vóór als ná de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Het gaat dan om zaken als:
– Zeker zijn van een betaalbaar huis
– Zeker zijn van een toegankelijke gemeente voor mensen met een beperking
– Zeker zijn van openbaar vervoer
– Zeker zijn van vitale kernen in een aantrekkelijk leefomgeving.

In de bijlagen bij dit bericht kunt u zowel de bijdrage van de PvdA fractie bij de begrotingsbehandeling:

betoog begroting nov 2017

motie steun voor de mantelzorger

 

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

adres:  Burgemeester Vranckenstraat 26, 4761 AD  Zevenbergen.    mobiele telefoon: 06- 42435335   Nu eerst de mensen! De afgelopen vier jaar heb ik als fractievoorzitter PvdA Moerdijk bij ieder raadsvoorstel gedacht aan hen die -om wat voor reden dan ook – voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de overheid. Schieten zij wat op met dit voorstel?

Meer over Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel