Door Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel op 19 november 2014

Algemene Beschouwingen Begroting 2015.

Op donderdag 13 november heeft de gemeenteraad van Moerdijk de begroting besproken voor 2015.

De eerste termijn van de algemene beschouwingen die bij deze begroting zijn besproken zijn door de PvdA fractie van te voren schriftelijk ingediend. Deze bijdrage is bijgevoegd bij dit bericht.

Tijdens de discussies, hebben de fracties van PvdA en SP voorgesteld om het kwijtscheldingsbeleid te verruimen. Helaas waren de andere fracties een andere mening toegedaan en werd dit voorstel verworpen.

Bijlage: algemene beschouwing 2014 pvda versie 10-11-14 ingestuurd

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

adres:  Burgemeester Vranckenstraat 26, 4761 AD  Zevenbergen.    mobiele telefoon: 06- 42435335   Nu eerst de mensen! De afgelopen vier jaar heb ik als fractievoorzitter PvdA Moerdijk bij ieder raadsvoorstel gedacht aan hen die -om wat voor reden dan ook – voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de overheid. Schieten zij wat op met dit voorstel?

Meer over Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel