20 januari 2014

De eerste Fractienieuwsbrief van 2014 is verschenen.

Dat de gemeenteraadsfractie de afgelopen weken niet stil heeft gezeten mag blijken uit het feit dat de eerste Fractienieuwsbrief van 2014 inmiddels weer is verschenen.  Terwijl de laatste van 2013 net na de Kerstdagen te lezen was.

In deze Nieuwsbrief aandacht voor  ons trouwe lid Jack Gerlach, die de afgelopen periode overleed. Daarnaast een verslag van de raadsvergadering van 16 januari waarvan de voorbereidende commissiestukken in december hebben plaats gevonden.

Hieronder de Nieuwsbrief in pdf format.

nieuwsbrief fractie 5e jrg no 1 19 januari 2014