Door op 3 februari 2014

De fractie van de PvdA Moerdijk vraagt aan het College van B en W: “wat gaat u ondernemen tegen de sluiting van Tetra Pak? ”

Door de PvdA Tweede Kamerleden Kuiken en Hamer zijn vragen gesteld aan de ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken en werkgelegenheid over de sluiting van het bedrijf Tetra Pak op het industrieterrein Moerdijk.

Dit was mede de aanleiding voor Jos Stalenhoef om namens de PvdA Moerdijk fractie in de raadscommissie Bestuur en Middelen vragen te stellen aan het college van B en W van Moerdijk over hún inzet voor de werknemers van Tetra Pak.

Stalenhoef vroeg het college of het mogelijkheden ziet om vakbonden en OR te ondersteunen in de zoektocht naar alternatieven waardoor sluiting van de fabriek mogelijk voorkomen kan worden en werkgelegenheid behouden kan blijven. Ook vroeg hij het college of zij bereid zijn bij dezelfde ministers als waaraan de PvdA Kamerleden dezelfde vraag hadden gesteld ook om die ondersteuning te vragen.

De PvdA fractie vraagt het college de sluiting van Tetra Pak nog niet direct als een voldongen feit te beschouwen maar al het mogelijke te doen om sluiting te voorkomen vooral om werkgelegenheid te behouden.

Wethouder Jaap Kamp zegde toe de vragen deze week in het college te bespreken.

De PvdA Moerdijk raadsfractie