25 juni 2013

“foutje, bedankt”, maar wat kost dit dan wel? (nu met het antwoord)

In BN-de Stem van 12 juni zegt VVD wethouder Louis Koevoets “We hebben het verkeerd ingeschat en een fout gemaakt“.  Hij zegt dit naar aanleiding van het verwijderen van het pannaveldje aan de Oude Veiling in Fijnaart.  Een pannaveldje wat er nog maar een paar weken ligt.  De PvdA fractie in Moerdijk wil weten, waar dit fout is gegaan en wat de kosten hiervan zijn.  Gezien de eerdere ervaring met het pannaveldje in de Sportwijk in Fijnaart, kunnen we stellen dat pannaveldjes en deze wethouder een niet zo gelukkige combinatie zijn.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, wil de PvdA fractie de antwoorden ontvangen in de commissie Sociale Infrastructuur van 26 juni, omdat de beantwoording pas na de zomervakantie zal komen.

Lees hier de gestelde vragen:  art 37 vr pannaveldje Fijnaart 12062013

Inmiddels zijn de antwoorden van het College van B&W  ontvangen, deze kunt u hieronder lezen.

antwoorden van B&W