Door op 25 oktober 2013

Fractie stelt vragen over reorganisatie van Surplus.

Fractielid Constant Verdaasdonk heeft deze week schriftelijke vragen gesteld over de  aan het College van B&W over de komende reorganisatie van Surplus. Dit naar aanleiding van een krantenartikel in BNdeStem van zaterdag 19 oktober.

Surplus verzorgt, onder andere in de gemeente Moerdijk, vele taken op het gebied van Zorg, Welzijn e n Maatschappelijke Dienstverlening.  Een ingrijpende reorganisatie bij deze organisatie kan gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente.

De schriftelijke vragen zijn hieronder te lezen.  Als het antwoord beschikbaar is, zullen we dit toevoegen.

art 37 Reorganisatie Surplus