1 juni 2013

Fractienieuwsbrief is weer verschenen.

Na afloop van de commissievergaderingen en de raadsvergadering van mei heeft de gemeenteraadsfractie weer een nieuwsbrief geschreven, waarin zij uitleg geeft over de ingenomen standpunten.

Zie hier de nieuwsbrief:  nieuwsbrief fractie 4e jrg no 4, 1 juni 2013