5 augustus 2013

Gemeenteraadsfractie heeft vakantie achter de rug.

Na een warme zomer, wacht op 12 augustus het raadswerk weer voor de raadsleden van de fractie van de Partij van de Arbeid  in Moerdijk.  Op deze 12e augustus is er weer een openbare fractievergadering, waarin de stukken besproken zullen worden voor de raadsvergadering van donderdag 15 augustus.  Als u deze bijeenkomst bij wilt wonen, bent u van harte welkom om 19.30 uur in het gemeentehuis te Zevenbergen.