Door op 28 januari 2014

Gevolgen van meerdere maatregelen voor inwoners Moerdijk (de z.g. stapeling)

De PvdA Moerdijk heeft de afgelopen raadsperiode verschillende keren aan B&W gevraagd   om inzicht te geven in de effecten van de verschillende kortingen cq veranderingen met betrekking tot de uitkeringen en/of toeslagen die de inwoners van de gemeente Moerdijk ontvangen.

Het betreft hier dan voornamelijk die inwoners die meerdere uitkeringen en / of toeslagen krijgen (de stapeling).

De afgelopen week verscheen de stapelingsmonitor van de gemeente Moerdijk, waarin de  cijfers over 2011 grafisch zijn weergegeven.  Hierdoor is het mogelijk om enigszins inzicht te krijgen in de stapeling bij de inwoners van de gemeente Moerdijk en daar waar nodig maatregelen voor te stellen.

Omdat veel regelingen nog steeds veranderen, heeft de PvdA fractie gevraagd om een monitoring te doen met meer recente gegevens.

 

Bijlagen bij dit bericht: