Door op 23 mei 2013

Horen, Zien en Melden: informatieavond op 4 juni in Fijnaart

PvdA Moerdijk wil Buurtpreventie stimuleren in Moerdijk

De PvdA Moerdijk heeft als speerpunt de veiligheid in de Moerdijkse kernen. Bij de gemeente en andere instanties ligt veel nadruk op grote veiligheidsvraagstukken. Daarbij lijkt de alledaagse veiligheid in de kernen in het gedrang te komen. Inbraak, fietsendiefstal, onduidelijke deurverkoop en andere zaken zijn  vervelend en hebben vaak grote effecten op het leven van inwoners. De PvdA wil veel meer aandacht voor die dagelijkse, soms kleinere veiligheid. Daarvoor is Buurtpreventie een uitstekende methode. Daarom organiseert de PvdA Moerdijk een informatieve avond.

Iedereen  uit de gemeente is welkom op 4 juni vanaf 19.30 in De Parel in Fijnaart.

 

Het aantal inbraken in Moerdijk ligt momenteel hoger dan gemiddeld. Regelmatig hoor je dat er een fiets is gestolen. Soms lopen mensen in de buurt die een onveilig gevoel opwekken of zich verdacht gedragen. Er wordt iets verdachts gesignaleerd, zoals een onbekende auto die al dagen op dezelfde plek staat. Ook is er soms overlast door b.v. hangjongeren.

In dit soort situaties kan vaak veel worden voorkomen doordat bewoners uit de buurt in samenwerking met elkaar net iets beter opletten en net iets sneller in actie komen. Dat kan met behulp van Buurtpreventie. Het gaat daarbij om het horen, zien en melden van verdachte situaties volgens gestructureerde afspraken. Bewoners pakken dit samen aan en zorgen voor sociaal toezicht omdat zij zich mede verantwoordelijk voelen voor een veilige, gezellige en leefbare buurt.

Er moet wel een uitstekende samenwerking zijn met professionele organisaties als de politie, de woningcorporatie, het welzijnswerk en anderen. De gemeente heeft een belangrijke rol als regisseur. Verder is het tegenwoordig ook mogelijk om via sociale media de Buurtpreventie te ondersteunen. Een Facebookpagina, een Whats-App groep, Twitter en email maken snel contact en snel handelen heel makkelijk.

 

De PvdA Moerdijk organiseert een bijeenkomst om alle kanten van Buurtpreventie te belichten. Op die bijeenkomst zijn alle organisaties aanwezig die een rol spelen bij een goed buurtpreventieproject.  Een deelnemer van het succesvolle Buurtpreventie Oud-Oost in Zevenbergen zal haar ervaringen vertellen. De gemeente is aanwezig, evenals woningcorporatie Brabantse Waard, Surplus Welzijn, enkele wijkagenten en andere deskundigen. Ook de dorps- en stadsraden worden verwacht.

Het doel van de avond is om zoveel mogelijk mensen goed te informeren over deze methode om de veiligheid te verbeteren en het veiligheidsgevoel van mensen in de buurt te vergroten. Bij voldoende animo kan er misschien al in meerdere buurten gestart worden met een project. Om dit te faciliteren zal de PvdA bij de behandeling van de Kadernota aandringen op het vrijmaken van budget voor Buurtpreventie.

Meer informatie over dit persbericht:          Jos Stalenhoef      06 5376 1875       Marjolein de Wit  06 2375 1975