29 december 2013

Laatste Fractienieuwsbrief van 2013 is verschenen!

Net ná de Kerstdagen 2013 heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid in Moerdijk zijn laatste Nieuwsbrief van 2013 geschreven.  Hierin wordt verslag gedaan van de commissievergaderingen van half december en geeft fractievoorzitter Henk Schouwenaars zijn overdenkingen bij de jaarwisseling.

Fractie en afdelingsbestuur wensen alle lezers een gezond en voorspoedig 2014.

Hieronder de Nieuwsbrief in pdf format.

nieuwsbrief fractie 4e jrg no 10 24 december 2013