3 juli 2013

Laatste fractienieuwsbrief vóór de vakantie is verschenen.

In de week vóór 28 juni van dit jaar,  zijn de laatste commissievergaderingen gehouden vóór de vakantieperiode.  In de twee weken daarvoor zijn er ook nog twee raadsvergaderingen gehouden, waarbij o.a. de jaarrekening 2012 en de kadernota 2014 zijn besproken.  Reden genoeg dus voor de gemeenteraadsfractie om een nieuwe fractienieuwsbrief te schrijven.  Deze nieuwsbrief kunt u hier lezen.

lees hier de: nieuwsbrief fractie 4e jrg no 5 30 juni 2013