12 december 2012

Laatste Nieuwsbrief Gemeenteraadsfractie in 2012 verschenen.

In december is in Moerdijk de laatste raadvergadering van 2012 gehouden Reden voor de PvdA fractie om door middel van een Nieuwsbrief te vertellen wat de standpunten waren die zijn ingenomen. Ook een verantwoording van andere activiteiten. Aan het eind van dit politiek jaar geeft ook fractievoorzitter Henk Schouwenaars zijn visie over het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar 2013 De Nieuwsbrief is opgenomen als bijlage bij dit bericht

nieuwsbrief fractie 3e jrg no 14 15 december 2012