Motie mantelzorg wordt besproken in een aparte raadsbijeenkomst.

Door Fractievoorzitter: Mieke Pistorius – van Geel op 27 november 2017

Tijdens de raadsvergadering waarin de gemeentebegroting voor 2018 is vastgesteld, is door de fractie van de Partij van de Arbeid een motie ingedient waarin het College van B&W wordt gevraagd om de mantelzorgers die dag en nacht zorgen voor mensen die dat nodig hebben, proactief te benaderen en na te gaan op welke manier hun mantelzorgtaak verlicht kan worden. Ook moet het College met de Thuiszorgorganisaties om tafel om afspraken te maken hoe de Thuiszorgorganisaties ook de mantelzorgers kan ondersteunen.

Deze ondersteuning is volgens de PvdA fractie nodig om, ook voor de toekomst, er voor te zorgen dat mantelzorgers in staat blijven om hun zorg te verlenen. Hierdoor kunnen mensen die zorg behoeven langer in hun eigen omgeving en waarschijnlijk in hun eigen woning blijven wonen.

In de raadsvergadering is er niet over deze motie gestemd, maar afgesproken is om hier een speciale raadsbijeenkomst aan te wijden.  Krijgt dus nog een vervolg.

De motie is terug te vinden in de bijlagen van deze besluitenlijst van de gemeenteraad (bladzijde 9 van 10): Besluitenlijst Raad 2 november 2017

Fractievoorzitter: Mieke Pistorius – van Geel

Fractievoorzitter: Mieke Pistorius – van Geel

Nu eerst de mensen! De afgelopen vier jaar heb ik als fractievoorzitter PvdA Moerdijk bij ieder raadsvoorstel gedacht aan hen die -om wat voor reden dan ook – voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de overheid. Schieten zij wat op met dit voorstel? Een ander ijkpunt: is er overleg geweest met de mensen om wie

Meer over Fractievoorzitter: Mieke Pistorius – van Geel