17 november 2013

Nieuwsbrief over Algemene Beschouwingen verschenen.

Vorige week donderdag zijn in het Gemeentehuis te Zevenbergen weer de Algemene Beschouwingen gehouden. Deze Algemene Beschouwingen gaan traditioneel vooraf aan de bespreking van de gemeentebegroting voor 2014.  In deze Fractienieuwsbrief (4e jaargang nr. 8,  november 2013) legt de PvdA fractie verantwoording af over de ingenomen standpunten tijdens de Algemene Beschouwingen en Begrotingsbehandeling.

De nieuwsbrief is als bijlage bijgevoegd bij dit bericht.

nieuwsbrief fractie 4e jrg no 8 16 november 2013