Door Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel op 1 september 2015

Open brief aan VVD raadslid Bart Suijkerbuijk van de gemeente Steenbergen.

Afgelopen zaterdag riep het Steenbergse VVD raadslid Bart Suijkerbuijk zijn partijgenoot Staatssecretaris Klaas Dijkhoff op om nu eens een keer “NEE” te zeggen tegen de vluchtelingen die momenteel naar Europa komen.  Aanleiding was de oproep van Dijkhoff aan met name zijn VVD partijgenoten in College’s van B@W en in gemeenteraden om mee te werken aan de opvang in hun gemeenten. Bart Suijkerbuijk is het niet eens met deze oproep en liet dat weten via een artikel in BNdeStem.

Dit artikel is voor een aantal PvdA fractievoorzitters in de regio (waaronder PvdA fractievoorzitter in Moerdijk: Mieke Pistorius) om via een open brief op de stellingname te reageren.   De brief is hieronder te lezen.

Beste Bart,

We zien in je persoonsomschrijving als raadslid van de VVD iets positiefs. Je wil je inzetten voor de kwetsbaren (http://steenbergen.vvd.nl/mensen/1670/bart-suijkerbuijk). Hoe kijk jij dan aan tegen vluchtelingen? Zij zijn slechts mensen die willen leven, maar de situatie in hun eigen land maakt dat onmogelijk.

We hebben ze allemaal op het netvlies staan. De overvolle trein op een station in Macedonië, de vader die met een baby uit een zinkende boot wordt gered, de jongemannen die vruchteloos achter vrachtwagens aanrennen bij Calais. De situaties worden steeds schrijnender. Daarom is een gezamenlijke Europese aanpak noodzakelijk. Wat ons betreft zijn echte vluchtelingen van harte welkom. Het getal van 30.000 is minimaal in verhouding met andere landen zoals Duitsland. Mocht men naar Nederland komen, dan zal er middels een zorgvuldige procedure worden gekeken of men een status krijgt als vluchteling. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat men niet in aanmerking komt voor bescherming en moet terugkeren. Vrijwillig dan wel met inzet van onze overheid.

Gemeenten vangen vluchtelingen niet direct op. Vluchtelingen die verzoeken om bescherming melden zich nu in Ter Apel. Wanneer ze via het vliegtuig komen, melden ze zich in Schiphol. Vanuit daar worden ze geplaatst in diverse opvanglocaties in Nederland, de zogeheten AZC’s van het COA (www.coa.nl). Pas als een vluchteling een verblijfsvergunning ontvangt dan komen ze in de molen voor huisvesting in een gemeente, bijvoorbeeld in de gemeente Steenbergen. Ze worden dan statushouders genoemd, ze hebben immers een status verkregen.

Alle gemeenten ontvangen ieder jaar een taakstelling om statushouders te huisvesten (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/inhoud/huisvesting-asielzoekers-met-verblijfsvergunning). Maatschappelijke begeleiding ontvangen ze met name van Vluchtelingenwerk. De taakstelling van gemeenten om vluchtelingen op te vangen is een uitdaging. We moeten hierbij het maatschappelijk draagvlak niet uit het oog verliezen. Als jij stoer bent, ga je samen met ons die uitdaging aan. We leven immers in een samenleving waar we niet uit moeten gaan van ‘nee, tenzij’, maar van ‘ja, mits’.

Op dit moment is bijvoorbeeld de gemeente Steenbergen nog niet in staat om de ons toegewezen vluchtelingen, statushouders, te huisvesten, Zij, die huis en haard hebben verlaten, omdat ze in eigen land worden vervolgd of het risico lopen slachtoffer te worden van een binnenlands gewapend conflict (burgeroorlog). Vind je dat echt stoer Bart?

Pak met ons de handschoen van VVD staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff op en ga de uitdaging aan om ook in onze gemeenten oplossingen te vinden, zodat deze mensen zich in ons land thuis voelen en volledig mee kunnen doen en zo ook een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.Wij staan als regio voor onze taak, solidariteit, bescherming van de meest kwetsbaren, met altijd oog voor het maatschappelijke draagvlak.

Met vriendelijke groet,

Joey van Aken, raadslid PvdA Steenbergen
Michael Yap, fractievoorzitter PvdA Roosendaal
Ad van der Wegen, fractievoorzitter Bergen op Zoom
Mieke Pistorius, fractievoorzitter PvdA Moerdijk
Cees Jaspers, fractievoorzitter PvdA Woensdrecht

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

adres:  Burgemeester Vranckenstraat 26, 4761 AD  Zevenbergen.    mobiele telefoon: 06- 42435335   Nu eerst de mensen! De afgelopen vier jaar heb ik als fractievoorzitter PvdA Moerdijk bij ieder raadsvoorstel gedacht aan hen die -om wat voor reden dan ook – voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de overheid. Schieten zij wat op met dit voorstel?

Meer over Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel