Door nr 2: Bisar Çiçek op 14 januari 2016

Pleidooi voor integratieplan voor vluchtelingen

Donderdag 12 januari heeft het PvdA raadslid Bisar Çiçek gepleit voor een integratieplan voor vluchtelingen die in de gemeente Moerdijk gehuisvest zijn en in de nabije toekomst zullen worden.  Çiçek: “laten we een integratieplan opstellen, waarbij we stap voor stap aangeven wat we gaan doen voor de statushouders………..zo heeft de vluchteling zicht op wat hij van de gemeente mag verwachten en wat de gemeenschap Moerdijk van hem verwacht.”

Lees hieronder de bijdrage van Bisar Çiçek aan de commissievergadering.

Als raad hebben we voor het laatst in september openlijk gesproken over de vluchtelingenproblematiek en de opvang van statushouders. In mijn betoog zei ik dat we als gemeente niet kunnen stilstaan, omdat we voor een integratieopdracht staan.

De laatste maanden hebben landelijk in het teken gestaan van de primaire behoefte: een dak boven het hoofd voor alle vluchtelingen. Ook in Moerdijk is dit aan de orde geweest en tot nu toe is er naar buiten gekomen dat er afspraken zijn gemaakt met de woningcorporatie. Maar we hebben een veel groter geheel te vormen. De centrale vraag hierbij is hoe we ervoor gaan zorgen dat de statushouders zo goed mogelijk integreren in de samenleving. Dit moet niet alleen een vraag zijn, maar tevens een doel.  Ook in Moerdijk staan we voor deze opgave en die moeten we absoluut niet onderschatten. Onderschatting heeft in het recente verleden van Nederland voor veel problemen gezorgd, waar we tot op de dag van vandaag mee kampen.

Daarom pleiten we als Partij van de Arbeid voor het opstellen van een integratieplan. Hiermee geven we invulling aan de integratieopdracht waar we voor staan.

In dit plan geven we stap voor stap aan wat we gaan doen om de vluchtelingen zo soepel mogelijk te laten integreren in de Moerdijkse samenleving. Hierbij moeten er naar partners worden gezocht. Er moeten afspraken worden gemaakt met onderwijsinstellingen, zorginstellingen, verenigingen, het werkplein, bedrijven, hulporganisaties en ga zo maar door. Op deze manier krijgen we een beter zicht op wat Moerdijk een vluchteling te bieden heeft en wat wij mogen verwachten van een vluchteling. Dit moet gebeuren zowel in het belang van onze inwoners als van de vluchtelingen. Zo spannen we ons maximaal in om statushouders als nieuwe inwoners van onze gemeente te integreren in de lokale samenleving. Als dit goed lukt, dan moeten we ook kijken of we op termijn meer statushouders kunnen opvangen dan wat we alleen verplicht zijn te doen.

Het is belangrijk om transparant en open te zijn naar onze inwoners. Het mag niet zo zijn dat de angst gaat regeren. We moeten blijven denken en blijven handelen met een koel hoofd en warm hart. Met het integratieplan zorgen we ervoor dat de inwoners glashelder te weten komen wat ons als gemeente staat te wachten en wat zij mogen verwachten van de gemeente. In dit proces moet er rechtstreeks contact met inwoners worden gelegd. Dit moet gebeuren zowel in het belang van onze inwoners als van de vluchtelingen. Ook na de komst van statushouders moeten we gaan voor sociale samenhang in alle kernen van Moerdijk. Enerzijds zullen we met het integratieplan ervoor zorgen dat er in Moerdijk geen reden kan zijn voor ongewenste gebeurtenissen zoals we die in de media vernemen, anderzijds zorgen we ervoor dat de statushouders zo snel mogelijk integreren. Wie zich welkom voelt, voelt zich veilig. Wie zich veilig voelt, wordt actief. En wie actief is, integreert.

nr 2: Bisar  Çiçek

nr 2: Bisar Çiçek

Mijn naam is Bisar Çiçek, 24 jaar, getogen in Zevenbergen, geboren in Breda omdat het ziekenhuis nou eenmaal daar lag. Ik ben al sinds 2014 gemeenteraadslid en verder studeer ik momenteel de master Staats- en Bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren gewerkt als trainer en gespreksleider bij Debat.NL.

Meer over nr 2: Bisar Çiçek