Door nr 2: Bisar Çiçek op 17 april 2014

PvdA fractie Moerdijk stelt vragen over acties van B&W voor werknemers TetraPak.

Enige tijd geleden is bekend geworden dat het bedrijf TetraPak op het Industrieterrein Moerdijk gaat sluiten.  Gevolg is dat 215 mensen op straat komen te staan.  Al eind januari heeft de PvdA fractie aan de wethouder Economische Zaken van Moerdijk (Jaap Kamp)  gevraagd wat B&W aan actie zou ondernemen om de getroffen werknemers te helpen.  Nu half april blijkt dat het college van B&W nog nauwelijks contact heeft gehad met de werknemers en het bedrijf. (zie BN de Stem van 15 april waar de werknemers klagen over de onzichtbaarheid van het College van B&W).

In het artikel wordt een vergelijking gemaakt met de actieve rol die B&W van Bergen op Zoom heeft gespeeld en nog speelt bij de sluiting van Philip Morris in deze stad.

Naar aanleiding hiervan heeft PvdA raadslid Bisar Çiçek vragen hierover gesteld.

Deze vragen zijn als bijlage opgenomen bij dit artikel.              art 37 vr TetraPak

nr 2: Bisar  Çiçek

nr 2: Bisar Çiçek

Mijn naam is Bisar Çiçek, 24 jaar, getogen in Zevenbergen, geboren in Breda omdat het ziekenhuis nou eenmaal daar lag. Ik ben al sinds 2014 gemeenteraadslid en verder studeer ik momenteel de master Staats- en Bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren gewerkt als trainer en gespreksleider bij Debat.NL.

Meer over nr 2: Bisar Çiçek