23 september 2013

PvdA haalt tips op tijdens de Braderie in Zevenbergen.

Om ideeën op te halen voor ons verkiezingsprogramma voor de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2014 bezocht de PvdA Moerdijk de Braderie in Zevenbergen. Veel mensen wilden wel het een en ander aan ons kwijt. Hieronder vindt u een bloemlezing van de tips en opmerkingen. Met sommigen gaan we meteen aan de slag, andere komen later aan de beurt, of ze komen in ons verkiezingsprogramma.

 •  Bind jongeren aan Moerdijk, zorg voor banen en huisvesting voor starters en voor jonge gezinnen. Haal meer bedrijven naar het Industrieterrein Moerdijk, zoveel panden staan te huur of te koop.
 • Regel of organiseer iets voor 15/16/17 jarigen. De basisschooljeugd is goed bediend maar deze groep valt tussen wal en chip want mogen nog niet naar horeca.
 • Kan er een tunnel komen onder het spoor in het verlengde van Bosselaar Zuid?
 • Maak bij het zwembad de Bosselaar in Zevenbergen een grote speeltuin, waarvoor je via de zwembadkassa entree betaalt en die heel het jaar open is. Jammer dat de speeltuin in Zevenbergschen Hoek slechts 2x per week open is.
 • De gemeente moet sneller werken. Een buurtbewoner is 1,5 jaar bezig geweest om een stukje openbaar groen beplant te krijgen. Als ander voorbeeld is genoemd de Regenboog school, die er nu wel is, maar er zit lange tijd tussen de brand en de realisatie. De nieuwbouw van de Neerhof school laat ook op zich wachten.
 • Een punt wat het meest is genoemd is het terugbrengen van het water door Zevenbergen. Mensen maken zich zorgen dat het water gebruikt gaat worden als dump plek voor vuilnis. De haven moet zo gemaakt worden dat het veilig is en dat het er mooi uit ziet. En de bootjes, of boten, moeten gemakkelijk kunnen keren op het eind. Als de haven er is, waar is dan de wekelijkse markt of de braderie?
 • Handhaving van gratis parkeren
 • Goed onderhouden fietspaden.
 • Behoud de mooie panden in het centrum. Is er wel behoefte aan meer winkels, omdat veel mensen via internet inkopen doen.
 • Energiek Moerdijk deed het advies om warmtefoto’s van de huizen per straat te laten maken, want dat is veel goedkoper per woning. Dit om te bekijken welke isolatiemaatregelen gebruikt kunnen worden.
 • Een beter cultuurbeleid met een subsidiebeleid dat het mogelijk maakt als organisatie af en toe iets extra te doen, want sponsors laten het afweten. Optreden van een koor of orkest kost geld, dan wil het College maar niet begrijpen.

We kregen regelmatig een compliment dat de PvdA erbij was. De komende maanden gaan we in de verschillende kernen de straat op. Voor de schrijversclub van het verkiezingsprogramma leveren deze ontmoetingen inspiratie op. Heb jij suggesties? Mail dan naar mailto: mieke.pistorius@ziggo.nl