2 maart 2015

PvdA Kamerlid bezoekt Langeweg om over 380 kV tracé te praten.

Zaterdag 28 februari jl. heeft PvdA Tweede Kamerlid Henk Leenders, samen met de Moerdijkse PvdA’ers Mieke Pistorius, Frank Terheijden en Bisar Çiçek, een bezoek gebracht aan Langeweg. Dit bezoek stond in het teken van het 380kV-tracé.

Tijdens dit bezoek is er gesproken met de actiegroep en is er van gedachten gewisseld omtrent de mogelijke varianten. Vervolgens heeft er een rondrit plaatsgevonden. Hierbij is gekeken naar wat de komst van de A59b-variant voor onze gemeente, in het bijzonder voor Langeweg en de Bosselaar in Zevenbergen, zal betekenen.

Uitgangspunt voor de PvdA is bundeling van de hoogspanningsverbindingen met de bestaande infrastructur om zoveel mogelijk mens, natuur en landschap te besparen