24 februari 2014

PvdA Moerdijk: ondersteuning mantelzorgers garanderen en versterken

De PvdA Moerdijk vindt dat de ondersteuning van mantelzorgers in de gemeente de komende jaren gegarandeerd en versterkt moet worden. Zorg wordt steeds meer in de buurt georganiseerd waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Dat vraagt ook meer van mantelzorgers. Daarom benoemt de PvdA 8 punten die minimaal moeten worden geregeld door de gemeente. De punten zijn samengevat in het actieplan ‘Steun de Mantelzorger’. 

Mieke Pistorius van de PvdA Moerdijk wil met dit plan vooruitkijken: “Zorg komt in alle kernen steeds meer bij mensen thuis waardoor zij langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarbij is de inzet van mantelzorgers van onschatbare waarde. Ik wil dat de gemeente in de komende jaren extra in mantelzorg investeert en op geen enkele wijze hierop bezuinigt. Ik verwacht dat er meer ondersteuning van mantelzorg nodig is in de toekomst. Daarom maak ik deze keuze”.

Dit betekent dat het steunpunt mantelzorg sterker en meer bekend moet worden. Bij het steunpunt kunnen mantelzorgers terecht met al hun vragen. Bijvoorbeeld over financiële tegemoetkoming, over hoe je afspraken maakt met je werkgever en over het ontlasten van zorgtaken door respijtzorg. Ook kan meer bekendheid zorgen voor meer vrijwilligers.

De jonge mantelzorger is een hele specifieke groep die veel meer ondersteuning verdient. Mensen hebben vaak geen flauw idee in welke positie deze jongeren verkeren. Sommige kinderen leveren al vanaf zeer jonge leeftijd mantelzorg aan hun zieke of gehandicapte ouder, broer of zus. Daarom moet er extra professionele ondersteuning voor deze groep komen. Deze jonge mantelzorgers moeten ook de kans krijgen om nog gewoon ‘kind’ te kunnen zijn.

De PvdA Moerdijk wil meer voorlichting omdat begrip van de omgeving cruciaal is voor mantelzorgers. Vaak weet men op het werk, in de wijk of op school niet eens dat een collega, buurt- of klasgenoot thuis voor een ouder of ander familielid zorgt. Voorlichting geven via een folder is al lang niet  meer genoeg. Directe voorlichting in de klas, aan werkgevers en via sociale media is ook nodig.