5 maart 2013

PvdA Moerdijk presenteert “zwembaden plan”.

De PvdA fractie heeft een stappenplan gemaakt om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen over de zwembaden in de gemeente Moerdijk. De buitenbaden in Zevenbergen en Willemstad blijven in dit plan in ieder geval tot en met 2015 open en ’t Volkerakkertje in Fijnaart wordt verkocht, maar blijft ook open, waardoor een bezuiniging wordt gerealiseerd van 314.000 euro per jaar, dus ruim meer dan de gewenste 184.000 euro.

De PvdA wil met dit stappenplan de vastgelopen discussie over het wel of niet sluiten van zwembaden vlot trekken. De PvdA is van mening dat in dit stappenplan een aantal zaken staan die het college in de periode van november 2011 tot februari 2013 ook had kunnen of eigenlijk had moeten doen. Als het college dat gedaan had, had de raad nu wel een goed onderbouwd besluit over de zwembaden kunnen nemen. Nu, op basis van het voorstel van het college van Moerdijk, een besluit nemen is financieel en technisch onverantwoord, want met het voorstel van het college gooien we oude schoenen weg terwijl we nog geen nieuwe hebben. Bovendien is totaal niet duidelijk wat de bouw van één nieuw zwembad gaat kosten en of dat jaarlijks niet méér is dan het in de lucht houden van de huidige baden. Het PvdA stappenplan bestaat uit 5 stappen.

  • Stap 1: direct starten met de verkoop van ’t Volkerakkertje in Fijnaart.(levert een bezuiniging op van 232.000 euro per jaar)\
  • Stap 2: de Stadsraad Zevenbergen en de Stichting Ons Bad in Willemstad van 2013 t/m 2015 de kans geven te bewijzen dat hun plannen met de buitenbaden in Zevenbergen en Willemstad levensvatbaar zijn. (levert een bezuiniging op van 82.000 euro per jaar op)
  • Stap 3: een haalbaarheidsonderzoek doen naar één nieuw bad in Moerdijk.
  • Stap 4: Het college stelt op basis van de gegevens uit de stappen 1 t/m 3 een voorstel op voor de Raad m.b.t. de zwembaden na 2015.
  • Stap 5: uiterlijk medio 2015 beslist de raad over het college voorstel.

Met deze stappen kan al snel een bezuiniging bereikt worden van 314.000 euro en worden de burgerinitiatieven in Zevenbergen en Willemstad een kans geboden. Tevens kan de raad op basis van heldere plannen en cijfers een definitieve en goed onderbouwde beslissing nemen over de zwembaden in Moerdijk.

De PvdA hoopt dat de overige partijen in de gemeenteraad zich kunnen vinden in dit plan en dat de raad daarmee een duidelijke opdracht aan het college geeft. Het is dan aan het college om dan eindelijk eens echte stappen te gaan nemen.

 

De PvdA fractie van de gemeenteraad Moerdijk. Moerdijk,

1 maart 2013.