5 maart 2014

PvdA Moerdijk wil meer banen en stages voor jongeren

De PvdA wil de jeugdwerkloosheid bestrijden door werkgevers te helpen meer stages en banen voor jongeren te creëren. Al meerdere malen heeft de PvdA er bij het College op aan gedrongen om met behulp van o.a. de Startersbeurs jongeren te helpen. Zo kunnen zij werkervaring op doen en zo mogelijk door te stromen naar een baan. Het College heeft hier tot nu toe nog niets mee gedaan.  De partij doet nu extra voorstellen voor het inzetten van jongerenvouchers, de oprichting van stagefondsen en intensieve begeleiding van jongeren. Dit is onderdeel van een actieplan. Het plan kan worden betaald uit de gelden die beschikbaar zijn in de Arbeidsmarktregio.

De door de crisis veroorzaakte jeugdwerkloosheid is de PvdA een doorn in het oog. Mieke Pistorius van de PvdA Moerdijk: “De aanpak van jeugdwerkloosheid is topprioriteit. Juist in het begin van je loopbaan is het van belang dat je niet meteen op achterstand komt te staan. Onze voorstellen kunnen voor jongeren net dat beetje verschil maken waardoor ze wel een baan krijgen. Wij zijn er van overtuigd dat er in Moerdijk voldoende werkgevers zijn die jongeren een kans willen bieden. Dat biedt perspectief.”

De PvdA wil  een banencoach die jongeren begeleidt bij het solliciteren, maar ook actief contact zoekt met werkgevers om jongeren aan het werk te krijgen. Daarbij kan best worden samengewerkt met buurgemeenten. Ook komt er geld beschikbaar om banen en stages te creëren. Jongeren met een uitkering krijgen een ‘jongerenvoucher’, waarmee werkgevers die hun een baan aanbieden tot 2500 euro tegemoetkoming in de salariskosten kunnen krijgen. Ook wil de PvdA dat iedere gemeente een stagefonds krijgt, waaruit stagekosten gedeeltelijk kunnen worden betaald. Op een participatietop, die eventueel regionaal kan worden gehouden, kunnen per gemeente afspraken worden gemaakt met werkgevers over hoeveel banen en stages zij hier tegenover stellen.

De kosten voor dit plan kunnen worden betaald uit de middelen die beschikbaar zijn via de Arbeidsmarktregio. De minister van Sociale Zaken heeft deze middelen specifiek voor de aanpak van jeugdwerkloosheid beschikbaar gesteld.

Lees hier het actieplan:  PvdA_Actieplan Stages en banen voor jongeren