Door op 13 mei 2013

PvdA Moerdijk wil Startersbeurs voor jongeren (nu met antwoord B&W)

De PvdA fractie in Moerdijk maakt zich zorgen over de snel toenemende jeugdwerkloosheid. Zij zoekt daarom naar de mogelijkheden om die te bestrijden. De Startersbeurs is een nieuw en succesvol instrument, ontwikkeld door jongeren zelf, samen met de Universiteit van Tilburg. De PvdA wil dit instrument ook in Moerdijk invoeren.  

Uit het antwoord blijkt dat het College van B & W van Moerdijk dit idee wil inbrengen in een regionaal op te zetten actieplan.  Zie het antwoord van B&W onder dit bericht.

 De Startersbeurs geeft werkloze jongeren de mogelijkheid hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en te verbeteren en biedt werkgevers de mogelijkheid om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met potentieel nieuw personeel. De starter werkt 6 maanden in een bedrijf aan zijn vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt én aansluiten bij zijn of haar opleiding. De starter ontvangt van de werkgever een vergoeding van 500 euro per maand. Tegelijkertijd wordt er een maandelijks bedrag gespaard voor aanvullende opleiding. De Startersbeurs kan volledig digitaal plaatsvinden. Het vereist een samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs ( de drie O’s) en die samenwerking is in Moerdijk al aanwezig.

De PvdA Moerdijk vraagt het College om de Startersbeurs in Moerdijk in te voeren. Dit omdat we er alles aan moet worden gedaan om te voorkomen dat een grote groep jongeren niet aan het werk komt.  Daar past de startersbeurs prima in.

Voor meer informatie over de startersbeurs zie de website http://www.startersbeurs.nu/

Zie hier de gestelde vragen:  art 37 vr startersbeurs 17-4-2013

Lees hier het antwoord van B&W:  antwoord op vragen startersbeurs