6 maart 2014

PvdA Moerdijk wil werk en banen

Geschrokken door de lauwe reactie van het College over de aangekondigde sluiting van Tetrapak komt de PvdA Moerdijk nu met een tegengeluid. Door samenwerking in de regio, concrete activiteiten en bestuurders die actie ondernemen in plaats van af te wachten wil de PvdA de werkgelegenheid bevorderen. Uiteindelijk doel is meer banen in de buurt.

Onlangs kondigde Tetrapak Moerdijk aan dat het bedrijf zou gaan sluiten. Daardoor verliezen 215 mensen hun baan. CDA-wethouder Kamp reageerde in BN de Stem:  “Het is eerst en vooral natuurlijk een verlies voor de werknemers zelf. Daar zijn ook veel inwoners uit het dorp Moerdijk en de rest van de gemeente bij. Laten we hopen dat er voor hen goede en passende oplossingen gevonden worden.”

Mieke Pistorius van de PvdA Moerdijk is zeer teleurgesteld over deze lauwe reactie: “Als er zo’n dramatische ontwikkeling in je gemeente plaatsvindt moet je alles op alles zetten om de pijn voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te verzachten. Dan moet je niet hopen, maar dan moet je keihard aan de slag.”

Er zijn goede voorbeelden waar wethouders stevig aan pakken en zoeken naar nieuwe wegen en creatieve manieren om werk in de buurt te krijgen. Deze voorbeelden en concrete acties staan in een plan dat door Tweede Kamerlid Mariette Hamer is gepresenteerd.  Hamer: “Iedereen heeft wel een buurman, vriend of familielid die werkloos is geworden. Hoewel Nederland de weg naar boven weer heeft gevonden is de werkloosheid nog steeds veel te hoog. Daarom moeten we nu zowel landelijk als lokaal de handen uit de mouwen steken en werk maken van werk.”

Ondanks de hoge werkloosheid zijn er nog bijna 100.000 vacatures niet vervuld. De PvdA wil daarom in iedere regio een mobiliteitscentrum waar, met behulp van scholing, werkzoekenden gekoppeld worden aan een vacature. Ook wil de PvdA productiebanen die de afgelopen decennia zijn verdwenen terughalen naar Nederland. In de Verenigde Staten zijn er dankzij dit ‘reshoring’ tienduizenden banen bijgekomen. Daarnaast wil de PvdA nieuwe banen creëren door werkzoekenden te informeren over de mogelijkheden voor het starten van een eigen bedrijf vanuit een uitkering, starterkrediet beschikbaar te stellen en te zorgen dat startende ondernemers worden bijgestaan door een deskundige.

De PvdA benadrukt dat gezocht moet worden naar aanvullende lokale initiatieven. In allerlei gemeentes hebben wethouders van de PvdA de afgelopen jaren het verschil gemaakt door succesvolle werkgelegenheidsplannen te realiseren, waarbij ook wordt gekeken naar de kansen in die gemeente of regio. Ook in Moerdijk kan creatief gebruik worden gemaakt van bestaande mogelijkheden en mag niet zozeer de hoop worden gevestigd op uitbreiding van bedrijfsterreinen.

Lees hier het actieplan: PvdA_Actieplan Werk maken van werk