PvdA pleit voor onafhankelijk adviseur voor gemeenteraad.