16 december 2015

PvdA standpunt over bestuurmodel Havenschap Moerdijk.

In een brief aan de griffie heeft PvdA  fractievoorzitter  Mieke Pistorius het standpunt uit een gezet over de nieuwe bestuurstructuur van het Havenschap Moerdijk. In de loop van 2016 zal deze nieuwe structuur van kracht  worden en komen de overheden, gemeente Moerdijk en provincie Noord Brabant op een grotere afstand te staan.

Lees hieronder het standpunt.  def adviseur raad governance