30 januari 2014

Verkiezingsprogramma “Verbindend vooruit!”

Als titel voor het verkiezingsprogramma heeft de PvdA Moerdijk gekozen voor “Verbindend vooruit”.  Wij willen gaan en staan voor een gemeente die in alle opzichten toekomstbestendig handelt. En die dat doet op een faciliterende en stimulerende wijze, in een snel veranderende wereld, waarin de rol van de gemeente deels verandert.

Het programma bestaat uit 6 hoofdpunten, die in onze ogen belangrijk zijn voor de inwoners van Moerdijk.

  1. een fatsoenlijk sociaal vangnet
  2. verbinden van mensen, gemeente en bedrijven
  3. samen werken aan veiligheid
  4. vitale kernen in een aantrekkelijke omgeving
  5. duurzaam wonen naar vermogen
  6. integer en zichtbaar bestuur.

Dit alles staat in Verbindend vooruit, dat u kunt lezen door op onderstaande link te klikken (pdf format) en ook kunt downloaden.

Verbindend vooruit