Vragen over klachten bij thuishulpen.

17 oktober 2017

In BNdeStem werd op 16 oktober bericht dat er weer een aantal klachten zijn over de thuishulp die verzorgd wordt door Thuiszorg West Brabant (TWB). Naar aanleiding van dit krantenbericht is door de PvdA fractie een brief geschreven naar het College van B&W met daarin een aantal vragen. Deze vragen gingen met name over het aantal klachten.  en hoe het College daar mee omgaat om deze op te lossen. De werkdruk van de werkenden in de thuiszorg is ook een zorg van de fractie.
Het College wordt ook gevraagd hoe men deze klachten in de toekomst denkt te voorkomen. De gemeente Moerdijk is immers verantwoordelijk voor het verzorgen van thuiszorg voor de inwoners van de gemeente.
De vragen en de antwoorden zijn toegevoegd bij dit bericht.

17-10-16 artikel 35 vragen inzake huishoudelijke hulp M Pistorius

Z4790 beantwoording, kwaliteit thuishulp