Door Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel op 25 februari 2016

Vragen over “jeugd buiten beeld” in de gemeente Moerdijk.

81 Moerdijkse jongeren zijn “buiten beeld”. Dat wil zeggen dat zij niet zijn ingeschreven zijn in het onderwijs, bij het Werkplein of bij jeugdzorg in beeld zijn.

PvdA Moerdijk maakt zich ernstige zorgen over deze kwetsbare groep en doet een dringende oproep aan het College om deze ‘onzichtbare jongeren’ op te sporen. Om deze reden heeft de fractie hierover vragen gesteld aan het College van B&W

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

adres:  Burgemeester Vranckenstraat 26, 4761 AD  Zevenbergen.    mobiele telefoon: 06- 42435335   Nu eerst de mensen! De afgelopen vier jaar heb ik als fractievoorzitter PvdA Moerdijk bij ieder raadsvoorstel gedacht aan hen die -om wat voor reden dan ook – voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de overheid. Schieten zij wat op met dit voorstel?

Meer over Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel