Door Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel op 3 november 2014

Vragen over koopkracht tegemoetkoming voor burgers Moerdijk.

Door Staatssecretaris van Sociale Zaken, Jetta Klijnsma, zijn gelden ter beschikking gesteld als koopkracht tegemoetkoming voor de laagste inkomens. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Twee weken nadat de publiekscampagne is gestart, vinden we op de website van de gemeente Moerdijk daar geen informatie over.
PvdA vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Moerdijkers gebruik kunnen maken van deze eenmalige tegemoetkoming in koopkracht. Het heeft onze voorkeur dat de gemeente Moerdijk dit geld automatisch stort op de rekening van hen die aan de voorwaarden voldoen, zoals ook gemeente Breda doet. Een andere mogelijkheid is beslissen op een aanvraag.

De gemeenteraadsfractie heeft hierover vragen gesteld aan B&W. De vragen zijn bij dit artikel toegevoegd.

PvdA art 37 vragen klijnsma

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

adres:  Burgemeester Vranckenstraat 26, 4761 AD  Zevenbergen.    mobiele telefoon: 06- 42435335   Nu eerst de mensen! De afgelopen vier jaar heb ik als fractievoorzitter PvdA Moerdijk bij ieder raadsvoorstel gedacht aan hen die -om wat voor reden dan ook – voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de overheid. Schieten zij wat op met dit voorstel?

Meer over Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel