Door Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel op 15 september 2015

Vragen over voortgang huisvesting Tune-Inn

Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad van Moerdijk het College van B&W opdracht gegeven om passende huisvesting te zoeken voor Jongerencentrum Tune-Inn in Zevenbergen. Dit omdat het huurcontract voor de huidige ruimte in Multifunctioneelcentrum de Kristal per 1 januari 2016 is opgezegd. Omdat 1 januari 2016 nu snel gaat naderen en er nog geen berichten zijn over de huisvesting ná die datum heeft PvdA Moerdijk fractievoorzitter Mieke Pistorius hierover vragen gesteld aan B&W.  Kort samengevat behelsen de vragen: “Wat is de stand van zaken?”.

De gedetailleerde vragen kunt u in de bijlage (in pdf formaat) bij dit artikel lezen.

De gestelde vragen: PvdA art 37 vragen Tune Inn

 

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

adres:  Burgemeester Vranckenstraat 26, 4761 AD  Zevenbergen.    mobiele telefoon: 06- 42435335   Nu eerst de mensen! De afgelopen vier jaar heb ik als fractievoorzitter PvdA Moerdijk bij ieder raadsvoorstel gedacht aan hen die -om wat voor reden dan ook – voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de overheid. Schieten zij wat op met dit voorstel?

Meer over Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel