14 januari 2014

Waar blijft het pannaveld in Fijnaart??

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft schriftelijke vragen gesteld over het pannaveld in Fijnaart.  Aan het begin van de zomer 2013 is er veel ophef geweest over een nieuw pannaveld aan de Oude Veiling.  Dit is daarna weggehaald met de mededeling dat gekeken zou worden waar het geplaatst zou kunnen worden.  Op dit moment hebben we hier nog niets over gehoord. Omdat de PvdA fractie het logisch zou vinden om het veld in het voorjaar beschikbaar te hebben voor de jeugd van Fijnaart, is het College van B&W gevraagd naar de stand van zaken.