Door op 15 februari 2014

Waar is de tweede tankautospuit van de brandweer Zevenbergen?

In 2003 heeft de gemeenteraad diverse keren gesproken over het weghalen van de tweede tankautospuit (TAS) uit de brandweerkazerne in Zevenbergen.  De Veiligheidsregio, die over de brandw eer gaat, had besloten om deze tweede auto weg te halen en ergens anders te plaatsen.  Omdat er in Zevenbergen nogal wat risico plaatsen zijn (scholen, verzorgingstehuizen, wegen, industrie etc) zijn was de gemeenteraad geen voorstander van het weghalen.

Na overleg met de veiligheidsregio, kon burgemeester Jack Kleijs in december van vorig jaar meedelen dat de tweede tankautospuit, voorlopig, in Zevenbergen zou blijven. Dit in afwachting tot nader onderzoek de mogelijkheden en onmogelijkheden van de plannen heeft uitgewezen.

De Partij van de Arbeid Moerdijk heeft echter geconstateerd dat de tweede Tankautospuit momenteel niet in Zevenbergen aanwezig is. Dit in tegenstelling tot wat beloofd is. Daarom heeft Jos Stalenhoef hierover vragen gesteld.

Zie hier de vragen:  art 37 vr TAS 12-2-2014