Fractievoorzitter en lid van de commissie Sociale Infrastructuur en de commissie Bestuur en Middelen.

Fractievoorzitter: Mieke Pistorius – van Geel

Fractievoorzitter: Mieke Pistorius – van Geel

Over Fractievoorzitter: Mieke Pistorius – van Geel

mieke.pistorius@moerdijk.nl

Nu eerst de mensen!

De afgelopen vier jaar heb ik als fractievoorzitter PvdA Moerdijk bij ieder raadsvoorstel gedacht aan hen die -om wat voor reden dan ook – voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de overheid. Schieten zij wat op met dit voorstel? Een ander ijkpunt: is er overleg geweest met de mensen om wie het gaat en ook gaat dit voorstel bijdragen aan het zijn van betrouwbare overheid.

Vandaar dat we de verkiezingen in gaan met de slogan Nu eerst de mensen. PvdA Moerdijk is vooruitstrevend, sociaal en lokaal. Ik ben trots op mijn PvdA team, dat sinds 2014 is vernieuwd. We zijn een hecht team, waarbij een ieder zijn/haar bijdrage levert op de onderwerpen die het best bij hem/haar past.

Mijn motivatie om te kiezen voor de PvdA is ontstaan in de jaren ‘80. Ik woonde op kamers in Tilburg en keek uit op een achterstandswijk. Daar realiseerde ik me goed, dat het veel uitmaakt waar je wieg heeft gestaan. Om voor iedereen kansen te bieden, is er een sterke overheid nodig. Ik geloof niet dat de principes van ieder voor zich en marktwerking leiden tot een samenleving waar ieder tot zijn recht kan komen.

Ik ben 49 jaar, getrouwd en moeder van 3 kinderen van 19, 17 en 14 jaar. Ik ben geboren in Zevenbergen. Ik heb in Tilburg Juridische Bestuurswetenschappen gestudeerd. Na mijn studie heb ik 10 jaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gewerkt, 13 jaar bij de politie en 2 jaar bij de gemeente Rotterdam. Mijn hart ligt bij het sociale domein van de publieke zaak. Zowel in mijn werk, als in mijn werk als raadslid maak ik me sterk dat de overheid er is voor hen die afhankelijk zijn van de overheid. Bij de politie organiseer ik de steun voor slachtoffers van huiselijk geweld. Binnen het sociale domein is de gemeente verantwoordelijk voor goede hulp en ondersteuning. Wat je ziet is dat de inrichting vooral gebaseerd is op beheersing van de kosten. In Moerdijk houden we geld over op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Terwijl aan de andere kant mensen te maken hebben met veel verschillende organisaties die over de vloer komen voor hun eigen intake en veel verschillende partijen die een klein stukje zorg leveren. Die geen tijd hebben voor iets extra’s, wanneer de gezondheidssituatie of de overbelaste mantelzorger daarom vragen.

PvdA gaat de komende periode onvermoeid door met haar inzet voor meer bestaanszekerheid voor de Moerdijkers. PvdA speerpunten zijn: betaalbare woningen, toegankelijke gemeente, kansen voor jeugd, bereikbare kernen, armoedebestrijding en bovenal een integer bestuur.

Mieke in 9 woorden:
integer, verbindend, doortastend, professioneel, resultaatgericht, aanspreekbaar, energiek, contactuele souplesse, eigenstandig.