Webmaster

Afdelingssecretaris: Gerrit de Vos

Afdelingssecretaris: Gerrit de Vos

Over Afdelingssecretaris: Gerrit de Vos

0168-462071gerrit.de.vos.fijnaart@wxs.nl

Mijn naam is Gerrit de Vos, in 1954geboren op Zwingelspaan. Op mijn 10e verhuisd naar Fijnaart waar ik dus bijna mijn hele leven woon. Ik heb wel een poosje in een hele grote stad gewoond. Voor mijn werk heb ik namelijk 2 jaar in Jakarta (Indonesië) gezeten. Sinds ik ben afgestudeerd werk ik bij een ingenieursbureau. Na diverse overnames en fusies heet dit bureau inmiddels Royal Haskoning DHV, één van de grootste ingenieursbureaus van Nederland. Mijn werkplek is Rotterdam en ik ben Senior Consultant Infrastructuur en dan met name Constructies en Geotechniek.

Ik ben getrouwd met Toos en wij hebben twee kinderen. Vera en Koen die beiden studeren aan de TU Eindhoven. Zelf heb ik een schoolcarrière gehad die wat afwijkend is van wat (ook toen) gebruikelijk was. Met hele kleine stapjes heb ik uiteindelijk een technische studie afgerond. Na de Lagere school, ben ik begonnen op de LTS en via de MTS en de HTS geëindigd op de Technische Universiteit in Delft (toen nog Technische Hogeschool). Door deze bijzondere school loopbaan ging ik ook nadenken over de wereld om me heen en daarom koos ik toen al voor de Partij van de Arbeid. Ik werd lid in de jaren ’70. De PvdA hanteert als principe het delen van Kennis, Macht en Inkomen. Dat sprak mij aan omdat ik bijna “aan den lijve” heb ondervonden hoe belangrijk dat is. Zonder dat principe had ik nooit kunnen komen waar ik nu ben.

Al in de tijd dat ik op de lagere school zat, werd mijn vader ziek waardoor hij al vroeg niet meer in staat was om te werken. Ondanks het feit dat er geleefd moest worden van een uitkering, hebben onze ouders alle vier kinderen gestimuleerd om de studie te gaan volgen die wij wilden. Met hulp van de overheid en keihard werken is dat gelukt. Het was wel belangrijk dat er prestaties werden geleverd, want geld om een misstap te kunnen permitteren was er absoluut niet. In een dergelijke omgeving was het voor mij vanzelfsprekend dat ik al vanaf mijn 18e jaar op de PvdA heb gestemd en na een aantal jaren ook lid van de club werd. Dat was in een tijd dat er in de samenleving erg veel politieke discussie was (in de jaren van het kabinet den Uyl en de val daarvan in 1977).

Al vrij snel ben ik ook actief geworden in de plaatselijke afdeling in Fijnaart en Heijningen. Al bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 1978 stond ik op de kandidatenlijst, bijna op dezelfde plaats als in 2014. In 1982 werd ik raadslid in Fijnaart en Heijningen, wat ik met een korte onderbreking van 2 jaar door verblijf in Jakarta, ben gebleven tot de herindeling in 1997. Vanaf dat moment tot en met 2010 was ik raadslid in de gemeente Moerdijk.

Vanuit de thuissituatie, waar we zeer zuinig met geld moesten omgaan ben ik er achter gekomen dat het in onze samenleving belangrijk is dat er een overheid is, die opkomt voor de mensen die minder te besteden hebben. Zeggen dat het nemen van een eigen verantwoordelijkheid belangrijk is, zou pas moeten op het moment dat het ook voor iedereen mogelijk is eigen keuzes te maken. Motieven zoals het al hebben van geld, of werk, of wat dan ook mogen daarbij gen rol spelen. Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht de plek waar je wieg heeft gestaan is voor mij een basisprincipe. Ik vind dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor iedereen in onze samenleving. En dat noemen we Solidariteit.