Henk Schouwenaars

r 11 en lijstduwer op de kandidatenlijst. fotoverantwoording: SUMPLUSfoto

adres: Prinses Beatrixstraat 2, 4761 AG Zevenbergen

Ik ben met pensioen, na jaren gewerkt te hebben. Eerst bij enkele welzijnsorganisaties, de laatste 20 jaar bij woningcorporaties. Ik hield ik me bezig met de huurderskant van de corporatie en het inhoud geven aan het beleid voor de langere termijn. Vooral vanuit de vraag waar staat de corporatie voor, meer dan alleen bieden van een goede woonplek maar juist ook leefbaarheid en samenwerken met welzijn en zorgpartijen. Dit alles met het doel dat mensen ook op hogere leeftijd lekker thuis kunnen blijven wonen.

Nu ben ik nog gemeenteraadslid en voorzitter van de WMO- Adviesraad in de gemeente Loon op Zand.

Ik ben geboren en getogen in Zevenbergen waar ik al in 1991 gemeenteraadslid Werd. Niet onafgebroken tot nu toe maar bij elkaar inmiddels wel ongeveer 16 jaar.

Na 8 jaar aaneengesloten fractievoorzitter te zijn geweest is het goed om het stokje over te geven. Niet dat ik het niet meer naar m’n zin heb, of uitgeblust ben of zo. Maar gewoon omdat het tijd is voor anderen.

De wereld verandert heel snel maar ook fundamenteel. Internet maakt de wereld heel groot, maar ook heel klein. De bankencrisis heeft aangetoond dat het moet stoppen met het grote graaien en alleen uit zijn op eigen financieel gewin, Niet meer ieder voor zich en met z’n allen wijzen naar “de overheid” of “de gemeente“. Ieder draagt de verantwoordelijkheid om er samen iets moois van te maken. Daardoor verandert ook de rol van de gemeente en de gemeenteraad.

Moerdijk is een mooie en boeiende gemeente waar nog een hoop te doen is. Een goede balans vinden tussen de industrie, de haven, bedrijvigheid die er voor werk zorgt én de leefbaarheid in onze mooie dorpen en stadjes is een grote uitdaging, zoals dat tegenwoordig heet. Dat was in1991 mijn drive en is het nu nog steeds.

Er voor zorgen dat de gemeente er is voor mensen die niet zelf of heel moeilijk aan werk kunnen komen, voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. De komende jaren wordt de gemeente meer verantwoordelijk voor die mensen. Samen met anderen, én een sterke PvdA-fractie in de raad wil ik er voor zorgen dat in Moerdijk geen mensen tussen de wal en het schip vallen. Daar gaat het de komende jaren om!