Afdelingsvoorzitter: Kees de Ridder

Afdelingsvoorzitter: Kees de Ridder

Over Afdelingsvoorzitter: Kees de Ridder

moerdijk@pvda.nl

Ik ben Kees de Ridder, geboren in Ridderkerk, en ik woon al weer 16 jaar met plezier in Fijnaart.  Ik vind dat als je ergens woont, je ook een beetje actief mee moet doen in de samenleving om je heen. Daarom ben ik vele jaren verbonden geweest aan voetbalvereniging Kaaise Boys. Ik was daar o.a. trainer en coach. Nadat de fusie tussen FSV en Kaaise Boys gelukt was en er een prachtige nieuwe voetbalclub ontstond, “De Fendert” ben ik op andere vlakken actief geworden.

Ik werk al 26 jaar  bij ATM BV op het industrieterrein Moerdijk. Ik ben daar Senior Account Manager en mede verantwoordelijk voor het binnen brengen van verontreinigde grond en Teerhoudend Asfalt Granulaat (TAG). Dit wordt thermisch gereinigd en kan dan weer hergebruikt worden, dit noemen we een secundaire bouwstof. Zo proberen we de moeilijke afvalproducten die nu eenmaal in onze maatschappij ontstaan toch op een verantwoorde manier  te verwerken en weer te gebruiken.

Vanuit mijn werk heb ik enkele vertegenwoordigende functies.  Ik ben nu voorzitter van de NVPG, de  Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven. Namens die NPVG heb ik een zetel in het algemeen bestuur van VNO-NCW en ben ik lid van het monitoringsoverleg TAG. Dit is een overlegorgaan dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu mede adviseert.

Ik ben al een tijdje lid actief bij Partij van de Arbeid.  Ik werd lid omdat er naar mijn mening in Den Haag een akelig gure wind kwam te staan met partijen zoals de PVV. De heftige populistische geluiden en het tegen elkaar opzetten van groepen in de samenleving heeft volgens mij nog nooit wat goeds gebracht in de wereld. Ik ben nu 4 jaar voorzitter van de PvdA Moerdijk. Dat doe ik met enthousiasme en genoegen. We hebben een sterk sociaal team wat zeer hecht is. Iedere maandag komen we bij elkaar met de fractie. We ondersteunen elkaar en bereiden dan al onze activiteiten voor de inwoners van Moerdijk voor. De PvdA staat dicht bij mijn eigen idealen, Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit en het recht op een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Het zijn grote begrippen en mooie idealen. Om dat te bereiken is de PvdA ruim 100 jaar geleden opgericht en daarvoor knokken we met z’n allen, iedere dag weer.

De gemeenten bereiden zich voor op drie transities in het sociale domein : invoering Participatiewet, de transitie van de jeugdzorg, en overheveling AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar WMO. Dit betekent ook voor de burgers in Moerdijk en de gemeente een grote verandering, van vangnet naar springplank : nadruk op eigen verantwoordelijkheid van burgers, op meedoen in de samenleving en op gebruik maken van sociale netwerken. De PvdA Moerdijk gaat op deze 3 terreinen dit alles zeer kritisch volgen, zodat zowel ouderen als kinderen die hulp en zorg nodig hebben, dit ook altijd op het beste niveau moeten kunnen krijgen. Met onze contacten in de regio, de provincie en in Den Haag kunnen wij zorgen dat al deze zaken zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Daarvoor is zeker een krachtig links blok nodig. Zorg en welzijn laten we toch niet over aan de rechtse marktdenkers!

Beste inwoners van de gemeente Moerdijk,  wij kunnen met elkaar deze mooie gemeente met leuke dorpen en stadjes, veel verenigingen,  voorzieningen én veel werkgelegenheid een prachtige toekomst geven. Dat doen we samen en daarvoor is de PvdA onmisbaar.