Nella Zwartbol – den Ouden

Nr. 7 op de kandidatenlijst
Nella Zwartbol – den Ouden

Over Nella Zwartbol – den Ouden

moerdijk@pvda.nl

Ik ben Nella Zwartbol-den Ouden, 33 jaar, getrouwd met Arjen, we hebben drie kinderen. We wonen al tien jaar met veel plezier in Fijnaart. Door mijn betrokkenheid bij mensen en interesse in maatschappelijk vraagstukken heb ik besloten om lid te worden van een politieke partij. Politiek actief zijn heeft voor mij alles met solidariteit te maken: Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan. Ik wil graag dat regels worden gemaakt voor de mensen, niet andersom.
Ik heb gezocht naar een partij die mijn idealen deelt en die bij mij past. Uiteindelijk ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. De lokale partij spreekt me aan omdat zij het uitgangspunt hanteren “Eerst mensen dan stenen”. Als er scherpe keuzes gemaakt moeten worden vanwege financiën vind ik dit een goed uitgangspunt. Want ook in onze gemeente zijn er mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De politiek kan daar veel aan doen. Ik vind ook burgerinitiatieven zoals de voedselbank, spullenbank en het kledingdoorgeefluik erg belangrijk binnen de gemeente. Zeker in deze moeilijke tijd van crisis en werkloosheid. Solidariteit kan ook op die wijze heel goed georganiseerd worden.
Landelijk deel ik de idealen die de PvdA nastreeft: vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit.

Ik ben zeer actief in mijn eigen omgeving. Zo ben ik als “sleutelfiguur” betrokken bij het gebiedsplan Fijnaart ( http://gebiedsplannen.nl/Fijnaart/Werkwijze-uitvoering-fijnaart )
Ik ben actief geweest in de buurtbemiddeling. Als onpartijdig bemiddelaar probeer je problemen in een buurt of tussen buren op te lossen. Dat doe je door mensen weer met elkaar in gesprek te laten komen. Naast verschillende andere activiteiten heb ik ook nog vrijwilligerswerk van geheel andere aard gedaan, namelijk het bezoeken van gedetineerde moeders via het project “Gezin in Balans” van de stichting Humanitas.
Momenteel werk ik bij Surplus Welzijn. Ik ben daar opbouwwerker en tevens coördinator leefbaarheid brede school. Opbouwwerk draagt actief bij aan een positieve ontwikkeling van (delen van) de samenleving.
Verder ben ik lid van de Raad van Advies van Woningcorporatie Brabantse Waard. Deze Raad adviseert de staf en directie van de corporatie op allerlei gebieden, zoals leefbaarheid, krimp, duurzaamheid, zorg, enz.
Ik stel af en toe adviesaanvragen op schrift en doe deskundig onderzoek voor non-profitorganisaties in het sociale domein.

Door al deze werkzaamheden kom ik nog intensiever met de samenleving in onze gemeente Moerdijk in aanraking. Ik heb daardoor al heel veel mooie mensen en prachtige initiatieven leren kennen. Als voorbeeld wil ik noemen de woonwerkgemeenschap Emmaus in Langeweg. Emmaus is een begrip in Gemeente Moerdijk en omstreken. Mensen kunnen er goede spullen halen en brengen en het is een ontmoetingsplek bij uitstek. Emmaus zet elke woensdag- en zaterdagmiddag gastvrij haar deuren open voor mensen uit de hele regio. Zelfs vanuit ver in Zuid-Holland en diep in Zeeland wordt deze kringloopwinkel bezocht! De unieke locatie en inrichting van het voormalig klooster en de hartelijkheid van de mensen spreken me zeer aan.
Ik ben onder de indruk van het bloeiende verenigingsleven in onze gemeente.
Er zijn hier zoveel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de gemeenschap.
Deze mensen verzetten ontzettend veel werk en zijn hun gewicht in goud waard! De PvdA is heel zuinig op dit verenigingsleven. Het is essentieel voor de leefbaarheid in onze dorpen en stadjes. Met mijn activiteiten wil ik daar volop aan bijdragen. Via mijn vrijwilligerswerk, mijn werk en de politiek.