nr. 9: Henk Schouwenaars

nr. 9: Henk Schouwenaars

Over nr. 9: Henk Schouwenaars

Naam: Henk Schouwenaars

Ik ben met pensioen, na jaren gewerkt te hebben bij eerst welzijnsorganisaties en de laatste 20 jaar bij woningcorporaties. Ik hield ik me bezig met de huurderskant van de corporatie en het inhoud geven aan het beleid voor de langere termijn.

Ik ben geboren en getogen in Zevenbergen waar ik in 1991 gemeenteraadslid werd. Niet onafgebroken maar bij elkaar ben ik wel ongeveer 16 jaar raadslid geweest (Zevenbergen en Moerdijk). Ik ben bewust in 2014 gestopt. Niet dat ik het niet meer naar m’n zin had, of uitgeblust ben of zo. Maar gewoon omdat het tijd was voor anderen. Sinds 2015 ben ik lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta.

De wereld verandert heel snel maar ook fundamenteel. De bankencrisis heeft aangetoond dat het moet stoppen met het grote graaien en alleen uit zijn op eigen financieel gewin, Niet meer ieder voor zich en met z’n allen wijzen naar “de overheid” of “de gemeente“. Ieder draagt een verantwoordelijkheid om er samen iets moois van te maken. De rol van de gemeente en de gemeenteraad verandert. Maar de (lokale)overheid moet mensen zekerheden bieden.

Moerdijk is een mooie en boeiende gemeente waar nog een hoop te doen is. Een goede balans vinden tussen de industrie, de haven, bedrijvigheid die er voor zorgt dat er werk is en de leefbaarheid onze mooie dorpen en stadjes is een grote opgave. Dat was in 1991 mijn drive en is het nu nog steeds. Zekerheid bieden aan mensen. Er voor zorgen dat de gemeente er is voor de mensen die niet zelf of heel moeilijk aan werk kunnen komen, mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. De komende jaren wordt de gemeente meer verantwoordelijk voor die mensen. Samen met anderen in een sterke fractie in de raad er voor zorgen dat er in Moerdijk geen mensen tussen de wal en het schip vallen, daar gaat het de komende jaren om. Ik wil daarin de PvdA fractie blijven steunen.(zonder zelf lid te zijn van de gemeenteraad)