10 juni 2013

Openbare fractievergadering komt te vervallen ivm bijeenkomst Paraplunota Maatschappij