13 mei 2014

Afdeling neemt afscheid van oud-raadsleden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Partij van de Arbeid Moerdijk, hebben de leden afscheid genomen van de raadsleden die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart niet zijn herkozen.

Nadat zij door afdelingsvoorzitter Kees de Ridder waren bedankt en namens de leden een geschenkje hadden gekregen om de vrije tijd, die zij nu gekregen hebben, in te vullen werden zij in de bloemetjes gezet.  Voor de Partij van de Arbeid zijn dat traditioneel rode rozen.

Op de foto van links naar rechts: Constant Verdaasdonk, Henk Schouwenaars, Jos Stalenhoef.