Door Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel op 8 januari 2017

Jaaroverzicht PvdA fractie 2016.

Wat heeft de fractie van de Partij van de Arbeid in het afgelopen jaar (2016) gedaan en wat zijn de belangrijkste standpunten die zij hebben ingenomen? 

In onderstaand overzicht kunt u dit lezen.  Per maand is een kort overzicht gegeven van de activiteiten en beleidskeuzes.

Overzicht werkzaamheden fractie 2016: jaaroverzicht 2016 (def)

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

adres:  Burgemeester Vranckenstraat 26, 4761 AD  Zevenbergen.    mobiele telefoon: 06- 42435335   Nu eerst de mensen! De afgelopen vier jaar heb ik als fractievoorzitter PvdA Moerdijk bij ieder raadsvoorstel gedacht aan hen die -om wat voor reden dan ook – voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de overheid. Schieten zij wat op met dit voorstel?

Meer over Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel